آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم های تمدید سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلیفرم ها
شیوه نامه نگارش پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلیفرم ها
فرم درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلیفرم ها
فرم تقاضای حذف ترمفرم ها
فرم تقاضای مرخصی تحصیلیفرم ها
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی _ پژوهشی کارشناسی ارشد ناپیوستهآئین نامه کارشناسی ارشد
فرم پیشنهادی برای اخذ اطلاعات تکمیلی از دانش آموختگانفرم ها
فرم پروپوزالفرم ها
فرم گزارش سه ماهه دانشجویان دکتریفرم ها
فرم ارائه مقاله دانشجویان کارشناسی ارشدفرم ها
فرم پیشنهاد نامه برگزاری جلسات دفاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلیفرم ها
فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما(دانشجویان دکتری)فرم ها
فرم تحویل پایان نامهفرم ها
فرم صورتجلسه انجام تصحیحات پایان نامه تحصیلات تکمیلیفرم ها
فرم مجوز تکثیر و صحافی پایان نامهفرم ها
فرم تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلیفرم ها
آئین نامه پذیرش دکتریآئین نامه دکتری